You are here

Oplevering in de praktijk: een methodische aanpak - VOORMIDDAG

Oplevering in de praktijk: een methodische aanpak - VOORMIDDAG

Webinar
26-11-2021

Oplevering in de praktijk: een methodische aanpak (3u)

De laatste en een heel belangrijke fase in het bouwproces is de oplevering.

Ondanks de duidelijke wettelijke regels en de praktijkervaring van professionals verloopt die oplevering in de praktijk vaak rommelig tot zelfs problematisch. Bovendien zijn de meeste kopers leken in bouwkunde, wat een bron vormt van onrust en spanning. Alle reden dus om dieper in te gaan op de praktische organisatie en aanpak van een oplevering. Die bepaalt immers in grote mate het succes van de oplevering en dus de tevredenheid van de partijen.

Komen o.a. aan bod in deze opleiding:

  • De partijen bij de oplevering: Wie zijn ze? Wat kunnen ze verwachten bij de oplevering en wat zijn hun rechten en de plichten?
  • Praktische gevolgen van de juridische aspecten: Verloop van de oplevering? Wie neemt het initiatief en wanneer? Te volgen procedure? Bijhorende documenten?
  • Bouwkundige aspecten: aandachtspunten bij de kwaliteitscontrole van het gebouw met het commerciële lastenboek als referentie
  • Administratief luik en het belang van het PID: as-built (rioleringsaansluitingen, …), erfdienstbaarheden, …
  • Praktisch: Waarom opleveren in 2 fasen? Wat is het verschil tussen de voorlopige en de definitieve oplevering?

Al deze zaken worden toegelicht aan de hand van de bespreking van een aantal praktische cases. Er wordt ook ruimte voorzien voor specifieke vragen van deelnemers.

Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
26-11-2021 10:00 13:00 WEBINAR Info Bram Wouters