You are here

Rentmeesterschap: onbekend maar niet onbemind

Rentmeesterschap: onbekend maar niet onbemind

Webinar
09-11-2021

Rentmeesterschap: onbekend maar niet onbemind (3u)


In deze opleiding, die wordt gegeven door een rentmeester die met de voeten in de praktijk staat, gaan we in op een minder gekend deel van het vastgoedbeheer, dat vandaag serieus in de lift zit.


Een rentmeester beheert als ‘lasthebber’ een eigendom voor rekening van derden en doet dit door het afsluiten van een beheermandaat. Via een wel doordacht administratief, financieel en technisch beheer streeft hij naar een optimaal huurrendement voor de klant en dit zowel op korte als op lange termijn. Daarnaast zorgt de rentmeester ervoor dat zowel de huurder als de verhuurder hun (contractuele) verplichtingen naleven.


Een rentmeester moet uiteraard een ver doorgedreven kennis hebben van de verschillende huurwetgevingen, het registratierecht e.d., maar dat is niet het doel van deze opleiding.


Hier bekijken we wat het rentmeesterschap precies inhoudt 'on the field', welke taken de rentmeester uitvoert en waarop hij moet letten bij het uitoefenen van zijn beroep. Kortom: alle praktische aspecten komen aan bod.

Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
09-11-2021 13:30 16:30 WEBINAR Info Carl Boury

Cette formation a également lieu à:

Date Région
19-11-2021 Région Anvers Plus d’informations
03-12-2021 Région Bruges Plus d’informations
13-12-2021 Région Genk Plus d’informations