You are here

Hervorming van het vennootschaps- en insolventierecht: wisselwerking en gevolgen voor uw vastgoedkantoor in de praktijk

Hervorming van het vennootschaps- en insolventierecht: wisselwerking en gevolgen voor uw vastgoedkantoor in de praktijk

Région Bruxelles
17-10-2019
Hervorming van het vennootschaps- en insolventierecht: wisselwerking en gevolgen voor uw vastgoedkantoor in de praktijk (3u)

Het vennootschapsrecht en het insolventierecht werden hervormd. Voor nieuwe vennootschappen is de wetgeving reeds van kracht. Voor bestaande vennootschappen wordt dat in principe 1 januari 2020. Sinds 1 mei 2019 moeten nieuwe vennootschappen worden opgericht volgens de bepalingen van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In deze opleiding krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Welke vennootschappen verdwenen? Aspecten als oprichtersaansprakelijkheid, ontslagbescherming,… worden toegelicht voor de huidige vennootschappen.
En wat als de vennootschap failliet gaat: wat zijn de gevolgen en hoe snel kan opnieuw een onderneming worden opgestart?

Vervolgens gaan we over naar de praktijk:
• Kiest u beter voor een BV of voor een NV?
• Welke tendensen zien we m.b.t. het aanvangsvermogen van de vennootschap?
• Hoe kunnen de statuten eruit zien, rekening houdend met de nieuwe regelgeving?
• Wat is het UBO-register? Wie is betrokken? Hoe registreren? Wat moet er geregistreerd worden? Wat indien men de vereiste gegevens niet (tijdig) doorgeeft?….

Ook voor u als bemiddelaar/syndicus kunnen deze wijzigingen gevolgen hebben. Als vastgoedkantoor beheert u immers uw eigen vennootschap. En als bemiddelaar maakt u bovendien wel eens een overeenkomst op tussen 2 rechtspersonen of tussen een rechtspersoon en een privépersoon.

U hoort het: u kan maar beter mee zijn.
Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
17-10-2019 09:00 12:00 GRIMBERGEN Info LAURENS LODEFIER