You are here

Procedures in mede-eigendom

Procedures in mede-eigendom

Région Genk
16-05-2019
Procedures in mede-eigendom (3u)

Steeds meer eigenaars willen een rechtszaak aanspannen tegen huurders als ze te maken krijgen met achterstallige huur of tegen vastgoedpromotoren als er bv. technische gebreken te vinden zijn in hun appartementsgebouw.
De syndicus hoeft geen jurist te zijn, maar is vaak niet voldoende voorbereid op mogelijke procedures (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, beslagrechter,…) of uitspraken, waardoor hij zijn klanten moeilijk een gepast advies kan geven.

In deze opleiding krijgt u een beknopte toelichting rond een aantal procedures en tendensen in de rechtspraak aan de hand van concrete cases.

Komen o.a. aan bod:
1. Wie is de syndicus? Bevoegdheden?
Wat zegt de wet? Wat bepaalt de basisakte? Quid de statuten?
Verhoudingen tussen syndicus- Raad van Mede-eigendom - AV
Rol van de syndici aangesteld door de vrederechter?
Voorlopige maatregelen in het raam van de tucht: beslissingen van de juridisch assessor
2. Procesrechtelijk domein:
Welke procedures bestaan er?
Wanneer vrederechter? Wanneer kort geding?
Kosten procedurerechtbank? Gerechts- en andere experten?,…
Hoe en in welke gevallen kunnen procedures worden vermeden?
Verjaring en termijnen van rechtsvorderingen?
Wat met rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering?
Voorkeurmateries en kostprijs van advocaten?
3. Een aantal mogelijke cases :
- invordering achterstallen mede-eigendomkosten
- invordering achterstallen bij huurders (hoever kan de syndicus hierin gaan?)
- aanvechting beslissingen van de AV (bv. kosten liften, besluit om ontkalker te plaatsen,…)
- overlast door bepaalde eigenaars of huurders (handhaven orde, …)
- bouwtechnische problemen
- beslissingen over uit te voeren werken
- 10-jarige aansprakelijkheid (wet Breyne) !
- beëindiging van syndicschap en opvolging door een andere syndicus
- specifieke gevolgen van een tuchtsanctie ten aanzien van syndicus
Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
16-05-2019 14:00 17:00 GENK Info STEVEN BIVACCO, ROB DE KONINCK