You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Leegstand in niet-residentieel vastgoed: wat u hierover moet weten

[OMGEVORMD][WEBINAR] Leegstand in niet-residentieel vastgoed: wat u hierover moet weten

Webinar
17-06-2021

Leegstand in niet-residentieel vastgoed: wat u hierover moet weten (3u)


De coronacrisis verplichtte een aantal bedrijven om de deuren te sluiten. Meer dan ooit komt de leegstandproblematiek naar boven.

In deze praktijkgerichte opleiding bekijken we de leegstand van bedrijfs- en andere professionele panden (winkels, garages, fabrieken,…) én wat u hierin als vastgoedbemiddelaar kan betekenen voor uw klant.

Welke activiteiten vallen specifiek onder bedrijfsvastgoed en waarom zijn deze definities zo belangrijk geworden in functie van de leegstandwetgeving? Hoe verlopen de procedures waarmee de lijsten en heffingen door Vlaanderen in samenwerking met de plaatselijke overheden worden vastgesteld en waarom gebeurt dit? U krijgt een aantal concrete bedragen van leegstandheffingen voor bedrijfspanden in een aantal Vlaamse steden en gemeenten.

Tot slot bekijken we wat u als makelaar kan doen om heffingen te vermijden, te verminderen of zelfs te laten kwijtschelden voor uw klanten. Wat gebeurt er als een pand toch op die inventarislijst terechtkomt en wanneer gebeurt dit? Wie volgt dit op bij welke overheid? Wat zijn de gevolgen? Kan er uitstel worden gevraagd? Hoe kan er betaald worden? Zijn er beroepsmogelijkheden? Bestaan er nog andere mogelijkheden voor wie op een lijst staat? Wie zijn de aanspreekpunten?

We bespreken een aantal probleemgevallen en bekijken de mogelijke oplossingen vanuit de betrokken gemeentelijke ambtenaar.

Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
17-06-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Rina Colson