You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten

[OMGEVORMD][WEBINAR] Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten

Webinar
22-03-2021

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten (3u)


Een goede woninghuurovereenkomst volgt uit een stevig dossier.


In het eerste deel van deze opleiding bekijken we hoe u een goed verhuurdossier opbouwt en welke informatie en stukken zeker niet mogen ontbreken: nazicht bekwaamheid van partijen, woonnormen, verzekering, informatieplichten, attesten en certificaten,…


Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de informatie die mag worden gevraagd van de kandidaat-huurder, zonder de privacy- en de anti-discriminatiewetgeving te overtreden.

Na deze opleiding: 
  • kent u de informatieplichten van de vastgoedmakelaar, zowel in de publiciteitsfase als in het huurcontract
  • weet u welke bepalingen relevant zijn bij de uitvoering van de bemiddelingsopdracht tot verhuur (inclusief privacy- en anti-discriminatiewetgeving)
  • weet u welke stukken en informatie het verhuurdossier moet bevatten
Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
22-03-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Wim Lanneau