You are here

Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu?

Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu?

Région Bruges
19-10-2020
Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu? (3u)Het principe “vermoeden van vergunning” (van toepassing sinds 2009 maar nauwelijks gekend) is een alternatieve manier om te voldoen aan de vergunningsplicht. Het biedt een aantal “regularisatiepistes” waarmee u voor oudere -van vóór het in voege treden van het betrokken gewestplan in uw gemeente- onvergunde constructies de status "vergund geacht" kan afdwingen. Deze status wordt dan ook geregistreerd in het vergunningenregister.Welke procedure moet hiervoor worden gevolgd? Is een officiële aanvraag bij de betrokken gemeente voldoende of moet u zelf bewijsmiddelen voorleggen?Komen aan bod in deze opleiding:

- de juridische aspecten van “vermoeden van vergunning” en status “vergund geacht”

- de aanvraagprocedure

- de bewijslast

- regularisatiemogelijkheden achteraf met bijzondere aandacht voor vrijstellingen en zonevreemdheid

U krijgt een kritische benadering te horen van de mogelijke bewijsstukken én u maakt een aantal praktische oefeningen.U hoort het: een absolute meerwaarde binnen uw takenpakket als vastgoedmakelaar!
Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
19-10-2020 14:00 17:00 BRUGGE Info MARIO DEKETELAERE

Cette formation a également lieu à:

Date Région
27-10-2020 Région Genk Plus d’informations
17-11-2020 Région Roulers Plus d’informations
14-12-2020 Région Gand Plus d’informations
15-12-2020 Région Louvain Plus d’informations