You are here

Indexering januari 2020 : 0,80%

Indexering januari 2020 : 0,80%

De CAO van 24 september 2019 voorziet dat elk jaar op 1 januari de lonen aangepast worden aan de stijging van de prijzen van de consumptiegoederen. De barema's en de lonen worden daarom in januari 2020 met 0,80 % verhoogd.

De berekening van het indexcijfer gebeurt op basis van de zogenaamde ‘afgevlakte index’. Dit is het gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maand van een bepaalde periode. De indexering die in januari 2020 toegepast wordt (de 0,80 % dus) is het resultaat van de vergelijking van de rekenkundige gemiddeldes van de afgevlakte indexen van november en december van 2019 en 2018. De overzichtstabel van de barema's van toepassing op 1/1/2020 vindt u hier.