You are here

Hoe een financieringsaanvraag voorbereiden voor een vastgoedinvestering?

Hoe een financieringsaanvraag voorbereiden voor een vastgoedinvestering?

Région Gand
19-09-2019
Hoe een financieringsaanvraag voorbereiden voor een vastgoedinvestering? (12u)

Heeft u ook het gevoel dat uw bankier een andere taal spreekt dan uzelf ? En dat hij niet steeds het voor u meest geschikte product voorstelt ? Dan bent u niet alleen.
Om een vastgoedinvestering te financieren, hetzij uw eigen woning, hetzij een tweede verblijf aan de kust of een opbrengsteigendom, zijn niet alle financieringsvormen even geschikt. In deze opleiding leert u de verschillende financieringen die kunnen worden aangewend om vastgoedvragen op te lossen en u verneemt welke kosten hieraan verbonden zijn.

Daarnaast leert u hoe u het beste de kredietvraag kan stellen en een passend dossier kan opmaken. We besteden bijzondere aandacht aan opbrengsteigendommen, het rendement dat redelijkerwijze mag worden verwacht en hoe de terugbetaling van het geleende bedrag door de stroom van huurinkomsten het best aan uw bankier kan worden voorgesteld.
Na deze opleiding: 
  • Kent u de verschillende financieringsvormen geschikt voor de financiering van vastgoed;
  • Kent u de verschillende waarborgstructuren en waarborgvereisten gesteld door de financiële instellingen;
  • Kan u een kasstroomschema opstellen;
  • Kent u de kosten- en opbrengstenstructuren van opbrengsteigendommen;
  • Kent u het te verwachten rendement in geval van opbrengsteigendommen;
  • Kan u de terugbetalingscapaciteit staven op basis van een kasstroomschema;
  • Weet u waarvoor de volgende financiële terminologie staat: Debt Service Coverage Ratio DSCR, Intrest Coverage Ratio ICR, Loan Life Coverage Ratio LLCR en Loan To Value Ratio LTV,…
Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
19-09-2019 10:00 13:00 SINT-DENIJS-WESTREM Info DAVE PALMANS
19-09-2019 14:00 17:00 SINT-DENIJS-WESTREM Info DAVE PALMANS
26-09-2019 10:00 13:00 SINT-DENIJS-WESTREM Info DAVE PALMANS
26-09-2019 14:00 17:00 SINT-DENIJS-WESTREM Info DAVE PALMANS