You are here

Bepalen van aandelen en kostenverdeling: de fundamenten van beheer in mede-eigendom

Bepalen van aandelen en kostenverdeling: de fundamenten van beheer in mede-eigendom

Région Bruges
12-11-2019
Bepalen van aandelen en kostenverdeling: de fundamenten van beheer in mede-eigendom (3u)

De wijze waarop de aandelen worden toegekend aan de privatieve loten in mede-eigendom, werd al wettelijk vastgelegd in de WME van 2010 en moet dus strikt worden gevolgd. Maar ze moet ook worden gemotiveerd. En sinds 2019 geldt dat nu ook voor de aanpassing van aandelen. De motivatie is zelfs zo belangrijk dat het betreffende verslag aan de originele akte moet worden gehecht.

Nóg belangrijker voor de syndicus is een duidelijk uitgeschreven verdeelsleutel voor alle mogelijke kosten die in de mede-eigendom kunnen voorkomen. Dit kan op basis van de aandelenverdeling, maar wordt nog beter verder gespecifieerd.

Wie moet voor welke kosten tussenkomen? Het is vaak een bron van frustratie en verwarring bij mede-eigenaars. Zij begrijpen niet waarom zij mee moeten betalen in bepaalde kosten “want ze gebruiken die niet”! Ook de nieuwe regel die bepaalt dat eigenaars die moeten betalen in een bepaalde kost als enigen kunnen beslissen over de uitvoering van de werken, zorgt voor de noodzaak naar duidelijke verdeelsleutels.

In deze opleiding gaan we na hoe de bepaling van de aandelen in mede-eigendom het best wordt aangepakt. We bekijken ook hoe u best als makelaar of promotor al een duidelijke kostenstructuur in kaart kan brengen om zo te komen tot een werkbare en eerlijke kostenverdeling.
Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
12-11-2019 14:00 17:00 SINT-MICHIELS-BRUGGE Info Jo Franco