You are here

Practice makes perfect ...

Practice makes perfect ...

... maar hoe perfect kunnen en willen we eigenlijk wel zijn? Is perfectionisme een vloek of een zegen? Maar vooral: hoe gaat een perfectionist best om met zijn eigen perfectionisme? U heeft een unieke kans om het te weten te komen, tijdens onze éénmalig ingeplande opleiding “Positief omgaan met perfectionisme”. Opleiding van 6 uur, dit voorjaar in: 

NOOIT fouten maken, u ALTIJD verantwoordelijk voelen, TE LAAT aan zaken beginnen, de lat altijd HOGER leggen, NIET kunnen beslissen …. 
Dat zijn een paar kenmerken van perfectionisme. Bent u een perfectionist en ervaart u een constante interne dwang om te streven naar perfectie? En gaat dit gepaard met veel stress en energieverlies? Wilt u leren om nog optimaler om te gaan met uw eigen grenzen en uw negatieve gedachten om te buigen? Of misschien willen sommigen onder u nog beter leren prioriteren of in team kunnen werken? Dan is deze sessie iets voor u.

Volgende items komen aan bod:
- Wat is perfectionisme en wat is het verschil met ambitie? 
- Hoe ontstaat perfectionisme? 
- Verschillende verschijningsvormen en valkuilen van perfectionisme
- Methodieken om een persoonlijk actieplan op te stellen 

Uitgaand van praktijkervaringen leert u positief om te gaan perfectionisme in een professionele omgeving.

Klik hier om in te schrijven

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV