You are here

Brusselse huurordonnantie vanaf 1 januari 2018 : bent u er klaar voor? (extra sessie)

Brusselse huurordonnantie vanaf 1 januari 2018 : bent u er klaar voor? (extra sessie)

Région Bruxelles
06-02-2018
Brusselse huurordonnantie vanaf 1 januari 2018 : bent u er klaar voor?

“Op 1 januari 2018 treedt de Brusselse huurordonnantie in werking. Deze breidt de bestaande Brusselse huisvestgingscode verder uit.
De Ordonnantie probeert tegemoet te komen aan enkele specifieke noden van de Brusselse huurmarkt door enkele nieuwe types huurovereenkomsten in te voeren, waaronder de renovatiehuurovereenkomst, …
Nieuw is onder andere dat er bijzondere regels voor huurovereenkomsten komen voor co-housing en voor verhuur van studentenwoningen. De ordonnantie legt ook beperkingen op inzake de gegevens die aan een kandidaat-huurder gevraagd mogen worden.
Daarnaast voorziet de ordonnantie ook in een verruimde precontractuele informatieplicht die gerespecteerd moet worden en waarvan de niet-nakoming tot sancties zal leiden.
Die nieuwe regels zullen niet enkel een impact hebben op de verhuurder en de huurder, maar ook op iedereen die als tussenpersoon fungeert bij de totstandkoming van woninghuurovereenkomsten.”

In deze opleiding krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen én van de gevolgen voor uw werk als vastgoedmakelaar/-syndicus.

Cette formation est agréée pour 3 heures de formation permanente par l’IPI
Date Débute à Se termine à Lieu Formateur
06-02-2018 14:00 17:00 BRUSSEL Info DENNIS WOLLANTS, WILLIAM TIMMERMANS