You are here

1 oktober : nieuwe barema’s

1 oktober : nieuwe barema’s

Vanaf 1 oktober 2017 zijn er nieuwe barema’s van toepassing in de sector. Dit was zo voorzien in het akkoord dat vakbonden en werkgeversorganisaties op 13 juni ll. ondertekenden. Toen werd namelijk afgesproken dat de barema’s op 1 oktober 2017 met 1,1% zouden stijgen. Dit betekent echter niet dat iedereen op 1 oktober een loonsverhoging krijgt, want die stijging is enkel van toepassing op de minimumlonen. Dit betekent dat werknemers waarvan het loon op 30 september  2017 hoger lag dan het sectorale minimumloon geen verhoging moeten krijgen. Klik hier voor de overzichtstabel met alle nieuwe barema's.   

De tekst van de cao 'barema's' kan gevonden worden in de sectie cao's van de website. Meer duiding bij de categorieën vindt u in de cao 'beroepsindeling en lonen' .